Sartor Drange

VA anlegg og kommunaltekniske tenester

Eit av våre kjerneområder er utbygging av VA anlegg og vi har lang erfaring med dette. Vi har rammeavtale med Fjellvar -Sund VA-Sund og øygarden kommune for løpande oppdrag.

Vi har stått for utbygging av ei rekke større oppdrag i både Fjell -Sund og Bergen kommune.

Dette er noko vi utfører på oppdrag for det offentlege og private utbyggarar av bustadfelt.

Ønkser du mer informasjon

Ring oss på
tlf 56 35 64 00 eller
send oss en melding