Sartor Drange

Vannforsyning dykkerskolen

Prosjektfakta
Byggherre
Statsbygg Vest
Entrepriseform
Hovedentreprise
Byggeår
2008/2009
Tiltaksklasse
UTF/KUT klasse3

Entreprisen omfatter:

  • Etablering av va-ledning 150mm duktil, ca 400m.
  • Ny vannledning i sjø, 160mm sveist PE-ledning, ca 350m.
  • Tilstelling og reetablering av vei, hager og kai-anlegg.
  • Dykkerarbeider ifbm utlegging og ilandføring av ny pe-ledning
  • Reetablering av kai
  • Asfaltarbeider
  • Koordinering/trafikkavvikling i forhold til eksisterende vei
  • Utstikking/innmåling av kommunale og private vei og va-anlegg.
  • Kvalitetssikring og fdv-dokumentasjon.
Bilder Galleri