Sartor Drange

Vadmyra Barnehage

Prosjektfakta
Byggherre
Bergen Kommune Etat for utbygging
Entrepriseform
Generalentreprise
Byggeår
2016
Tiltaksklasse

Entreprisen omfatter:

 • Rivning av dagens barnehagebygg (620 m²), gatekjøkken (60 m²) og to boder (16 m²).
 • Bygging av 150m atkomstveg (SV1) m/fortau, 2 snuplasser og 22 stk parkeringsplasser, inkl. støttemur mot gangveg SGG04
 •   Bygging av 2 stk kommunale gangveger (SGG01 og SGG04) med totallengde 380m
 • Ny gangveg (SGG10) til Lyngfaret barnehage
 • Planering av areal langs fortau Vestre Vadmyra for returpunkt avfall (100m²)
 • Sprenging og planering av byggegrop for ny barnehage og lekeplass (1530m²)
 • Planering av uteareal nord for Lyngfaret barnehage (50m²), inkl. ny støttemur mot gangveg SGG04
 • Reetablere parkeringsplass til borettslag i nabolaget, langs gangveg SGG04 (1100m²)
 • Vann- og avløpsledninger til Lyngfaret og Vadmyra barnehage, inkl. fordrøyningsmagasin for overvann (2 stk ø1400mm betongrør, l=2x34m). Total lengde 430m
 • Levering og montering av nedgravd renovasjonsløsning/-containere, felles for Vadmyra og Lyngfaret barnehage
 • kabelgrøft og komplett vegbelysning i kommunale gangveier og private veier (ca. 700m og 15 veilysmaster)
 • kabelanlegg til Vadmyra og Lyngfaret barnehage
 • Alternativ utførelse – sikring langs veg SV1 utføres som rekkverk og betongfundament på topp natursteins mur. Erstatter evt. tosidig natursteins mur med rekkverk.

Mengder:

 • Graving, 11500 m³
 • Fylling, 10600 m³
 • Levering av sprengstein, 2000 m³
 • Støttemur i naturstein, 600 m²
 • Tosidig støttemur i naturstein med rekkverk som veg sikring langs veg SV1 = 200 m²
Bilder Galleri