Sartor Drange

VA-sanering Særvold-Lekven-Haugland

Prosjektfakta
Byggherre
Os kommune avd. Teknisk Eining
Entrepriseform
Hovedentreprise
Byggeår
2005/2006
Tiltaksklasse
UTF/KUT klasse 3

Entreprisen omfatter:

  • Rehabilitering og fornying, samt nye ledninger i terreng/sjø og vei, totalt ca 3000m grøft
  • Ledningslengder totalt ca 7000m i dimensjoner fra vann PE180-280mm/ Spillvann Ø110-300mm, Overvann fra 150-1000mm
  • Sjøarbeid/dykkerarbeid ca1000m
  • Kabelgrøfter ca 2000m
  • Veiutvidelser/veirekkverk, oppbygging av forsterkningslag/ bærelag / asfaltarbeider ca5000m2
  • Terrengarrondering og opprydding, ca 7000m2
  • Oppbygging for 2 stk prefabrikerte kloakkpumpestasjoner
  • Koordinering/trafikkavvikling i forhold til eksisterende vei.
  • Utstikking/innmåling av kommunale og private vei og va-anlegg.
  • Kvalitetssikring og fdv-dokumentasjon.
Bilder Galleri