Sartor Drange

Uteområdet BIR Rådal

Prosjektfakta
Byggherre
BIR AS
Entrepriseform
Utførelse entreprise
Byggeår
2018-2019
Tiltaksklasse
2

Entreprisen omfatter:

  • Etablering av nytt asfaltert uteområde ca 4000 m2.
  • Riving av eksisterende betongkonstruksjoner ca 900 m2.
  • Etablering av komplett OV anlegg med tilhørende SF kummer og 125m ø1000 betong rør.
  • Lokalisering og sanering av udetonert sprengstoff fra tidligere entrepriser ved bruk av bombehunder.
  • Sortering og sanering  av 800 tonn forurensede masser.
  • Støping av ny betongplate for lasteplass for borttransport av aske.
  • Arbeider utført uten stans av forbrenningsanlegg BIR.
  • Utstikking, innmåling og dokumentasjon av komplett anlegg.
Bilder Galleri