Sartor Drange

Tranevatnet-tur/gang- og sykkelvei

Prosjektfakta
Byggherre
Bergen kommune, etat for utbygging
Entrepriseform
Generalentreprise
Byggeår
2019-2020
Tiltaksklasse
3

Entreprisen omfatter:

 • Opparbeidelse av ny parkeringsplass ved Slåtthaug Isbane ca 2200m2
 • Opparbeidelse av ny Gang og sykkelvei fra ny parkeringsplass til Osveien.ca 250m
 • Opparbeidelse av gangvei/turvei/traktorvei rundt Tranevatnet ca 750m.
 • Utlegging og drift av siltgarding i Tranevatnet.ca 250m
 • Vegetasjonsrydding ca 16000m2
 • Graving av løsmasser ca 10000m3
 • Bortkjøring av løsmasser.
 • Riving av gammelt skytterhus – komplett sanering ca 300tonn
 • Rensk av bergoverflater ca 8000m2
 • Håndtering av forurensede masser , samt Parkslirekne  ca 10 500 tonn
 • Håndtering av blyforurensede masser fra gammel skytebane.ca 1000 tonn
 • Boring sprengning av fjell ca 13000 m3
 • Knusing av masser for igjen bruk av sprengstein på byggeplass.ca 16000 tonn
 • VA – grøfter ca 550m
 • EL – grøfter ca 2100m
 • Fjellsikring ca 6000m2
 • Bygging av skredvoll ca 1000m3
 • Natursteinsteinsmurer ca 800m2
 • Betongarbeider for murkroner på natursteins mur ca 300m
 • Betongarbeider for mur med labank for montering av brorekkverk rekkverk i GS vei.ca 300m
 • Pølsestøpt kantstein på parkeringsplass ca 800 m
 • Montering av brorekkverk ca 300m.
 • Forsterkningslag ca 7.500m2
 • Asfaltering og bærelag  ca 7.500m2
 • Komplett gangbroer over elv – 2 stk. Brokar av betong – brudekke av stål og tre – lengde 8m og 3m-Komplett utførelse med fundamentering på stålkjernepeler.
 • Beplantning av busker og trer på parkplass/GS vei og gangvei. Ca 2000m2
 • Tilsåing av grøntområder 5000m2
 • Gatebelysning langs alle veier ca 50 lysmaster-komplett med kabelanlegg-armaturer-fundamenter-grøfter
 • Hoved bedrift – HMS oppfølging i forhold til skole – idrettslag
 • Koordinering mot kabeletater-VA-etaten-Offentlige etater
 • Miljøoppfølging koordinering av utførelse mot innleide rådgivere.
Bilder Galleri