Sartor Drange

Torvmyra boligområde

Prosjektfakta
Byggherre
Bergen tomteselskap AS
Entrepriseform
Hovedentreprise
Byggeår
2011/2012
Tiltaksklasse
UTF/KUT klasse2

Entreprisen omfatter:

 • Tilrettelegging av vei, vann- og avløpsanlegg til 200 boenheter.
 • Opparbeiding av ballplass, ca 1500m2
 • Opparbeidelse av 700 meter ny offentlig felles vei med kommunalteknisk anlegg.
 • 80 meter gruset gangsti.
 • Avgraving og vekkjøring av løsmasser, ca 9000m3.
 • Sprenging med rystelseskrav, ca 6000fm3.
 • Opparbeidelse av vei/tomter ca 8500am3.
 • Oppbygging av forsterkningslag ca 5500m2.
 • Natursteinsmuring og betongarbeider.
 • Va-grøfter, ca 700 meter.
 • Kabelgrøfter, ca 700 meter.
 • Rørleggerarbeider, 150-250mm duktil vannledning, 160mm spillvannsledning, 200mm overvannsledninger.
 • Etablering av fordrøyningsmagasin, 1600mm betongrør, ca 40 meter
 • Etablering av prefabrikert pumpestasjon.
 • Bærelagsarbeider og asfaltarbeider, ca 5500m2.
 • Utstikking/innmåling av kommunale og private vei og va-anlegg.
 • Kvalitetssikring og fdv-dokumentasjon.
Bilder Galleri