Sartor Drange

Toppe boligfelt

Prosjektfakta
Byggherre
Bergen tomteselskap AS
Entrepriseform
Hovedentreprise
Byggeår
2008/2009
Tiltaksklasse
UTF/KUT klasse2

Entreprisen omfatter:

 • Opparbeiding av offentlig veg med fortau, ca 650m
 • Opparbeiding av privat fellesveg, ca 350m
 • Opparbeiding av private gangveger, ca 100m
 • Etablering av offentlig vann- og avløpsledning, ca 1800m
 • Utvidelse av eksisterende elveleie igjennom Toppe industriområdet.
 • Opparbeiding av 2 parkeringsplasser, ca 1000m2
 • Sprengning, ca 9000fm3
 • Løsmasser, ca 7000m3
 • Forsterkningslag, ca 5000m2
 • Bærelag og asfalt, ca 7000m2
 • Natursteinsmuring ca 800m2 og betongarbeider.
 • Vegrekkverk, ca 300 meter.
 • Fjellsikring, ca 400 bolter / stagforankringer av fjell mot Toppemyr 12m lengde / rensk av fjell.
 • Rørleggerarbeid, 200mm duktil vannledning, 160mm spillvannsledning, overvann 160-600mm
 • Etablering av prefabrikert trykkøkningsanlegg.
 • Utstikking/innmåling av kommunale og private vei og va-anlegg.
 • Kvalitetssikring og fdv-dokumentasjon.
 • Koordinering og avvikling av trafikk
Bilder Galleri