Sartor Drange

Straume Gård B15

Prosjektfakta
Byggherre
Vestbo as
Entrepriseform
Grunn / betong og Va
Byggeår
2016 – 2019
Tiltaksklasse
3

Entreprisen omfatter:

 • Tilrettelegging av Vei /tomter og Va anlegg.
 • Opparbeiding av 800 m vei og fortau
 • Avgravd arealeler 28 000 m2
 • Graving av løsmasser 25 000 m3
 • Bortkjøring av løsmasser 15 000 m3
 • Boring og sprengning 30 000 m3
 • Opplasting av sprengstein 29 000 m3
 • Utlegging av fylling 19 500 m3
 • Graving og rørlegging av 1 600 m med Va grøfter
 • Innvendige grøfter 1 400 m
 • Avretting og planering av tomter 21 000 m2
 • Tilbakefylling med sprengstein 3 500 m3
 • Utlegging av vekstjordlag 5 100 m2
 • Kabelgrøfter 800 m
 • Gråsteinsmuring 1000m2
 • Asfaltering av vei og fortau 10 000m2
 • Fjellbolter 350 stk
Bilder Galleri