Sartor Drange

Søreide Fotballbane

Prosjektfakta
Byggherre
Bergen Kommune – Bymiljøetaten
Entrepriseform
Hovedentreprise
Byggeår
2017
Tiltaksklasse
3

Entreprisen omfatter:

 • Tilretteleggings arbeid for ny fotballbane på Søreide
 • Rivning av eksisterende bensinstasjon- komplett miljøsanering
 • Kartlegging av miljøfarlige stoffer.
 • Nøytralisering og tømming av eksisterende drivstofftanker ca 40.000 liter
 • Forsiktig graving og fjerning av drivstofftanker – fylleledninger med restriksjoner
 • Rivning av gammel bensinstasjon og verksted-vaskehall ca 300m2
 • Sortering og levering til godkjent mottak
 • Totalt ca 600 tonn – Sorteringsgrad 98%
 • Asbestsanering
 • Fjerning av asfaltdekker ca 1.500m2
 • Avgraving og sortering av reine gravemasser og forurensede gravemasser – ca 3.000m3
 • Masseutskifting av ca 4.300m3
 • Levering av forurensede masser til godkjent deponi
 • Sluttrapport i forhold til til avfall-forurensede masser
 • Frakobling og etablering av nytt VA-anlegg
 • Koordinering mot Miljøgeologer
 • Koordinering mot offentlige etater – Trafikkavvikling
 • Utarbeidelse HMS-plan og gjennomføring oppfølging
Bilder Galleri