Sartor Drange

Slettebakken skole Nærmiljøanlegg

Prosjektfakta
Byggherre
Bergen kommune Etat for Idrett
Entrepriseform
Hovedentreprise
Byggeår
2020/2021
Tiltaksklasse
2

Entreprisen omfatter:

 • Restaurering av uteområde til Slettebakken skole
 • Etablering av nærmiljøanlegg
 • Opprusting av dagens OV- og VA-anlegg
 • Masseutskiftning
 • 300m med VA-grøfter med tilhørende ledningsnett i dimensjon fra 160-500mm
 • Omlegging av eksisterende infrastruktur i grunnen
 • Etablering av multifunksjonsbane 20 x 10m
 • Etablering av ballbane 26 x 15m
 • Etablering av lekeplassområde med følgende utstyr:
  • Huske
  • 3 stk trampoliner
  • Balanseline
  • 6 stk balansekuler
  • Område med hauger
 • Utlegging av fallunderlag / gummidekke i lekeplassområdet
 • Arbeider utført samtidig med at 400 skoleelever avvikler sin undervisningstid under covid-19 begrensninger