Sartor Drange

Slettebakken deponi, overvannsanlegg

Prosjektfakta
Byggherre
Bergen kommune, bymiljøetaten
Entrepriseform
Enhetspriskontrakt
Byggeår
2020
Tiltaksklasse
2

Entreprisen omfatter:

  • Etablering av avskjærende overvannsgrøft for å skille overflatevann fra forurenset grunnvann.
  • Legging av Ø800mm ca 400 m med tilhørende overvannskummer og sandfang
  • Bruk av grøftekasser grunnet nærhet til eksisterende fjernvarmeledning i drift, ballbane i bruk samt dype grøfter
  • Masseutskiftning forurenset grunn – levering til godkjent avfallsdeponi, ca. 15.000 m³
  • Etablering av ny gangveg langs ytterkant deponiområde
  • Kryssing av høyspentkabler, lavspentkabler og vannledninger i grunnen.
  • Klargjøring av masser for levering til ulike tilbydere ifbm kommende tilbudskonkurranse for sanering av hele deponiområdet.
Bilder Galleri