Sartor Drange

Sandøy Trafostasjon

Prosjektfakta
Byggherre
BKK
Entrepriseform
Hovedentreprise
Byggeår
2016-2017
Tiltaksklasse
2

Entreprisen omfatter:

 • Avgraving av løsmasser for veg og opparbeiding av trafostasjon – ca 8.000m3
 • Sprengning av fjell for trafostasjon og apparatfundamanter – ca 6.000m3
 • Utfylling av sprengstein for oppbygging veg og trafostasjon ca 8.000m3
 • Forsterkningslag av 20-120- ca 4.000m2
 • Bærelag av 0-32 trafo område – ca 6.000m2
 • Kabelgrøfter ca 500m, med tilhørende trekkerør
 • Komplett utførelse av nytt kontrollbygg 100m2 – Betongarbeider -Tømrerarbeid
 • Bygningsmessige arbeider – EL arbeider – komplett utførelse
 • Betongarbeider for trafocelle 83m2 samt apparatfundamanter fordelt på1500m2
 • Sikringsgjerde rundt hele området iht krav BKK 250m
 • Reetablering av 900 m traktorveier.
 • Innmåling og stikking – utarbeidelse av FDV dokumentasjon.
Bilder Galleri