Sartor Drange

Rinndalen boligfelt

Prosjektfakta
Byggherre
Bergen tomteselskap AS
Entrepriseform
Hovedentreprise
Byggeår
2009/2010
Tiltaksklasse
UTF/KUT klasse2

Entreprisen omfatter:

 • Tilrettelegging av vei, vann- og avløpsanlegg til 66 boenheter.
 • Opparbeiding av ballbane, ca 1000m2
 • Opparbeidelse av 630 meter ny offentlig felles vei med kommunalteknisk anlegg.
 • Opparbeidelse av 100 meter gruset gangsti.
 • Avgraving og vekkjøring av løsmasser, ca 20000 m3.
 • Sprenging med rystelseskrav, ca 2000fm3.
 • Opparbeidelse av vei/tomter ca 5000m2.
 • Oppbygging av forsterkningslag ca 4000m2.
 • Natursteinsmuring, ca 350m2 og betongarbeider.
 • Va-grøfter, ca 900 meter.
 • Kabelgrøfter, ca 900 meter.
 • Rørleggerarbeider, 150 duktil vannledning, 160mm spillvannsledning, 200mm overvannsledninger.
 • Bærelagsarbeider og asfaltarbeider, ca 4000m2.
 • Veirekkverk, ca 250m.
 • Utstikking/innmåling av kommunale og private vei og va-anlegg.
 • Kvalitetssikring og fdv-dokumentasjon.
Bilder Galleri