Sartor Drange

Rehabilitering av vannledning i Møllendalsbakken

Prosjektfakta
Byggherre
Bergen kommune
Entrepriseform
Underentreprise
Byggeår
2005/2006
Tiltaksklasse
UTF/KUT klasse 2

Entreprisen omfatter:

  • Rehabilitering av 300mm vannledning med kracking (rørsprenging).
  • Graving for nye vannkummer.
  • Etablering av ny grøft for ny va-ledning, ca 300m.
  • Separering av spillvann og overvannsledning.
  • Koordinering/trafikkavvikling i forhold til eksisterende vei.
  • Utstikking/innmåling av kommunale og private vei og va-anlegg.
  • Kvalitetssikring og fdv-dokumentasjon.