Sartor Drange

Rehabilitering av endefelt – Avinor

Prosjektfakta
Byggherre
Avinor
Entrepriseform
Hovedentreprise
Byggeår
2018 & 2019
Tiltaksklasse
3

Entreprisen omfatter:

 • Rivning og sanering av eksisterende rullebane, samt oppbygging av nybane i sør og nord, samt oppbygging av GP flate vest for rullebane over to sesonger 2018 og 2019 i nattestengningsperioden – Bygging av ny GP-flate og omkjøringsvei
 • Fjerning og sanering av ca 45.000m2 betongdekke – ca 25.000tonn betong – armering ca 100 tonn
 • Fjerning og sanering av asfaltdekker i varierende tykkelse ca 12.000m2
 • Rivning og sanering av kabler og lyspotter- anslagsvis 300 punkt – 2000m kabelsliss
 • Rivning og sanering av fuger, utskilling fra betongen ca 30.000m
 • Avfallshåndtering og sortering
 • Oppbygging av nytt forstekningslag av 20-63 i rullebane- ca 45.000m2
 • Oppbygging av nytt bærelag i rullebane ca 52.000m2
 • Kabelgrøfter ca 3.200m
 • Legging og sveising av PE-ledninger, som trekkerør ca 3.200m
 • Jordarrondering og tilsåing rundt rullebane – ca 1000m2
 • Arbeidet i rullebane ble gjennomført i løpet av 6 uker – dag og nattarbeid – svært kort byggetid og intensiv gjennomføring med to skift/døgndrift. Utførelsen gikk over to sesonger som to separate utførelser
 • Avgraving av løsmasser i GP flate – ca 15.000m3
 • Sprengning av fjell i GP-flate – ca 6.000m3
 • Utlegging av fiberduk og geonett ca 15.000m2
 • Utfylling av sprengstein for oppbygging ca 30.000m3
 • Forsterkningslag av 20-120- ca 60.000m2
 • Bærelag av 0-32 –  ca 60.000m2
 • Kabelgrøter ca 400m, med tilhørende trekkerør
 • Opparbeidelse av komplett overvannsgrøfter med rør Ø200-Ø400mm, ca 1000m – samt kummer ca 20 stk
 • Komplett utførelse av nytt instrument hus – Betongarbeider -Tømrerarbeid – Bygningsmessige arbeider – EL arbeider – komplett utførelse
 • Betongarbeider for Papi-fundamenter – 30m3 betong – armering ca 7 tonn
 • Gjennomføring i svært intensiv byggetid, total byggetid på 14 uker- arbeidet ble gjennomført som natt og dagarbeid i forhold til ordinær drift av flyplassen
 • Opparbeidelse av omkjøringsvei vest for rullebane – ca 400m lengde komplett utførelse med masseutskifting-veioppbygging av forstekningslag og bærelag som toppdekke – ca 30.000m3 masseflytt
 • Koordinering i forhold til flyplassens ordinære drift –
 • Hoved bedrift inntil oppstart av nattestengningsperioden med ansvar for HMS på anleggsområdet
 • Innmåling og stikking – utarbeidelse av FDV dokumentasjon, utlagt i TIDA
Bilder Galleri