Sartor Drange

Råstølen, etappe 4- vva-anlegg

Prosjektfakta
Byggherre
Bergen tomteselskap AS
Entrepriseform
Byggeår
2004
Tiltaksklasse

Entreprisen omfatter:

  • Masseutskifting, ca 14.000m3
  • Kommunalteknisk va-anlegg
  • Fjernvarme
  • Oppbygging av tilkomstvei, ca 600m
  • Kabelgrøfter
  • Utstikking, innmåling og dokumentasjon
Bilder Galleri