Sartor Drange

Rådalslien bofellesskap

Prosjektfakta
Byggherre
Bergen bolig og byfornyelse
Entrepriseform
Hovedentreprise for Grunn, betong og stålarbeider
Byggeår
2010/2011
Tiltaksklasse
UTF/KUT klasse 2

Entreprisen omfatter:

 • Tilrettelegging for vei, vann- og avløpsanlegg for passivhus.
 • Grunn og betongarbeid.
 • Avgraving og vekkjøring av løsmasser, ca 5000m3.
 • Sprenging med rystelseskrav, ca 2500fm3.
 • Betongarbeider for 10 boenheter.
 • Grøntanlegg, ca 2500m2.
 • Gartnerarbeid, tørmurer, belegningsstein, barikadedekke.
 • Plastring med naturstein, ca 60m2.
 • Innvendige va-grøfter, ca 300 meter.
 • Etablering av privat felles parkeringsplass, ca 600 m2.
 • Etablering av rasvoll, ca 150 meter.
 • Stålarbeider som omfatter stålrammer for bæring av balkongdekker.
 • Utstikking/innmåling av private vei og va-anlegg.
 • Kvalitetssikring og fdv-dokumentasjon.
Bilder Galleri