Sartor Drange

Rådalen Nord VVA-anlegg

Prosjektfakta
Byggherre
Bergen tomteselskap AS
Entrepriseform
Hovedentreprise
Byggeår
2007/2008
Tiltaksklasse
UTF/KUT klasse 2

Entreprisen omfatter:

 • Tilrettelegging av vei, vann- og avløpsanlegg til 300 boenheter samt 1 ungdomsskole.
 • Opparbeidelse av 1000 meter ny offentlig felles vei med kommunalteknisk anlegg.
 • 250 meter asfalter gangsti tilpasset eksisterende terreng.
 • Avgraving og vekkjøring av løsmasser, ca 18 000m3.
 • Sprenging med rystelseskrav, ca 5000fm3.
 • Opparbeidelse av vei/tomter ca 6000m2.
 • Oppbygging av forsterkningslag ca 6000m2.
 • Natursteinsmuring ca 600m2 og betongarbeider.
 • Va-grøfter, ca 2000 meter.
 • Kabelgrøfter, ca 1200 meter.
 • Rørleggerarbeider, 150mm duktil vannledning, 160mm spillvannsledning, 200mm overvannsledninger.
 • Bærelagsarbeider og asfaltarbeider, ca 6000m2.
 • Brorekkverk ca 200m.
 • Vegrekkverk ca 200m.
 • Koordinering/trafikkavvikling i forhold til eksisterende vei.
 • Utstikking/innmåling av kommunale og private vei og va-anlegg.
 • Kvalitetssikring og fdv-dokumentasjon.
 • Fjernvarme, grøfter, ca 400meter(Egen entreprise BKK Varme AS.)
Bilder Galleri