Sartor Drange

Prosjekt Kjøkkelvik ballbane

Prosjektfakta
Byggherre
Bergen Kommune
Entrepriseform
Utførelsesentreprise
Byggeår
2018
Tiltaksklasse
2

Entreprisen omfatter:

 • Grunnarbeider for rehabilitering av grusbane til kunstgressbane.
 • Spesielt høyt fokus på HMS arbeider da prosjektet foregår på skoleområde.
 • Fjerning av eksisterende grusdekke 2500m2 samt masseutskifting av ca 1000m3 dårlige masser.
 • Etalering av OV grøfter med tilhørende SF kummer ca 30 m.
 • Utlegging og komprimering av oppbygning for banedekke med høy nøyaktighet 2500 m2.
 • Etablering av lav betongmur for fundamentering av 4m høyt gjerde ca 60m.
 • Etablering av granittkant 40m for avgrensing mellom bane og terreng.
 • Levering og montering av 2 stk lysmaster 18m med Led belysning inkl fundamentering.
 • Levering av høye gjerder med ballnett, 80 m med høyde 6m, 60m med høyde 4m.
 • Levering av lave gjerder med håndløper, sluse og porter 40m.
 • Asfaltering av 1,5 m stripe ca 120m rundt bane med saging av leggekant til kunstgress.
 • Arrondering og tilsåing av tilstøtende arealer.
 • Utstikking, innmåling og dokumentasjon for alle arbeider.
Bilder Galleri