Sartor Drange

Prosjekt Kilen

Prosjektfakta
Byggherre
Veidekke EntreprenørAS
Entrepriseform
Underentreprise
Byggeår
2019 – dd
Tiltaksklasse
2

Entreprisen omfatter:

  • Tomteopparbeidelse for nytt kontorbygg i Damsgårdsveien
  • Løsmasser ca 2500 m3
  • Sprengning og borttransport 5800 m3
  • Fjellsikring, VA-grøfter
  • Borehull for drenering
  • Innvendig oppfylling og overbygning for parkeringsareal ca 1500 m2
  • Inntilfylling utvendige vegger
  • Grøfter for nye føringsveier i bakken
Bilder Galleri