Sartor Drange

Oppgradering av skytebane

Prosjektfakta
Byggherre
Forsvarsbygg
Entrepriseform
Hovedentreprise
Byggeår
2009/2010
Tiltaksklasse
UTF/KUT klasse 3

Entreprisen omfatter:

 • Kartlegging og fjerning av forurensede masser, ca 20 000m3.
 • Lagring og oppbygging av forurensede masser, ca 20 000m3.
 • Legging og sveising av tekking/membran over forurenset masser, ca 4.500m2.
 • Etablering av forstøtningsmur/betongelementer i bakkant 8m høyde – lengde 100m, ca 800m2.
 • Omfattende betongarbeider/ elementer/ gangtuneller / rennesystemer / elektronisk anvisergrav.
 • Skytterhus, med trearbeider ca 400m2 gulvflate.
 • Etablering av sedimenteringsanlegg og filteranlegg.
 • Overvannshåndtering med tilhørende va-grøfter, ca 400m.
 • Rørlegging, 200-600mm overvannsrør.
 • Kabelgrøfter, ca 500m.
 • Utstikking, innmåling og fdv-dokumentasjon.
Bilder Galleri