Sartor Drange

Nye samleveier, Øvre Sædalsvei

Prosjektfakta
Byggherre
Bergen tomteselskap AS
Entrepriseform
Hovedentreprise
Byggeår
2005/2006
Tiltaksklasse
UTF/KUT klasse 2

Entreprisen omfatter:

 • Ny hovedvei til Øvre Sædal, med sideveier, ca 1500 m
 • Sprengning ca 40.000fm3 – rystelseskrav, en del vanskelig skyting
 • Løsmasser/masseutskifting, vekkjøring ca 35 000m3
 • VA ledning – Ca 1500m grøft- Duktil vannledning Ø200mm/Sp.vann Ø150mm/ Overvann400-800mm
 • Oppbygging av vei og fortau-forsterkningslag/bærelag/asf.bærelag/slitelagca 8.000m2
 • Natursteinsmuring, ca 200m2
 • Betongarbeider
 • Fjellsikring ca 1300m2 steinsprangnett/sikringsbolter div. lengder/sognemuer/etc
 • Kabelgrøfter ca 1500m
 • Jordarondering/veiskråninger ca 5.000m2
 • Veirekkverk ca 400m
 • Koordinering/trafikkavvikling i forhold til eksisterende vei.
 • Utstikking/innmåling av kommunale og private vei og va-anlegg.
 • Kvalitetssikring og fdv-dokumentasjon.
Bilder Galleri