Sartor Drange

Nye Nykrohnborg skole

Prosjektfakta
Byggherre
Bergen kommune
Entrepriseform
Hovedentreprise
Byggeår
2010/2011
Tiltaksklasse
UTF/KUT klasse 3

Entreprisen omfatter:

 • Innvendig rivning av ca 6700m2/asbestsanering/kildesortering av rivningsavfall.
 • Vanskelige grunnforhold, med utgraving/etablering av sikring mot eksiterende skolebygning.
 • Utgraving og vekkjøring av ca 13.000m3.
 • Sikringsstøp mot eksisterende masser,stagforankringer av betongplater, på opptil 18m lengde til fjell.
 • Løsmassespunt av stålkjernepeler, ca 200m
 • Fjellsikring med bolter ca 300 stk og sprøytebetong, ca 80m3 / rensk av skjæringer ca 1500m2.
 • Plasstøpt betongskonstruksjoner mot nordøstlige del av skolen.
 • Vanskelig sprengning med rystelseskrav på 12mm/s – sprengingsvolum ca 20.000fm3.
 • Utlasting og vekkjøring av masser/avplanering av byggegrop.
 • Utstikking, innmåling og dokumentasjon.
 • Miljøregnskap
Bilder Galleri