Sartor Drange

Merkurveien boligområde

Prosjektfakta
Byggherre
Bergen tomteselskap AS
Entrepriseform
Hovedentreprise
Byggeår
2011/2012
Tiltaksklasse
UTF/KUT klasse2

Entreprisen omfatter:

 • Tilrettelegging av vei, vann- og avløpsanlegg til 42 boenheter.
 • Opparbeiding av lekeplass, ca 600m2 inkl 3 meter høyt støyskjerm, ca 80 meter.
 • Utvidelse av 320 meter vei med fortau, langs eksisterende kommunal vei.
 • Opparbeidelse av 175 meter ny privat felles vei med kommunalteknisk anlegg.
 • 250 meter gruset gangsti tilpasset eksisterende terreng.
 • Opparbeidelse av parkeringsplass, ca 800m2.
 • Avgraving og vekkjøring av løsmasser, ca 9000m3.
 • Sprenging med rystelseskrav, ca 4000fm3.
 • Opparbeidelse av vei/tomter ca 10000am3.
 • Oppbygging av forsterkningslag ca 3000m2.
 • Natursteinsmuring og betongarbeider.
 • Borehull for 200mm overvannsledning, ca 75 meter.
 • Va-grøfter, ca 500 meter.
 • Kabelgrøfter, ca 300 meter.
 • Rørleggerarbeider, 150mm duktil vannledning, 160mm spillvannsledning, 200-600mm overvannsledninger.
 • Bærelagsarbeider og asfaltarbeider, ca 3000m2.
 • Koordinering/trafikkavvikling i forhold til eksisterende vei og skole.
 • Utstikking/innmåling av kommunale og private vei og va-anlegg.
 • Kvalitetssikring og fdv-dokumentasjon.
Bilder Galleri