Sartor Drange

Løypetona

Prosjektfakta
Byggherre
JM BYGGHOLT
Entrepriseform
Grunn, betong og Va
Byggeår
2014 – 2016
Tiltaksklasse
2

Entreprisen omfatter:

 • Tilrettelegging av Vei,tomter og Va anlegg.
 • 300 m med veianlegg
 • 450 m utvendige Va grøfter
 • 400 m med innvendige grøfter i boliger.
 • Boring og sprengning av vei og tomter 18 000 m3
 • Utgraving og planering av 18 stk byggegroper
 • Utgraving og planering av 2 stk lavblokker
 • Betongarbeider komplett for 18 stk boliger
 • Kabelgrøfter 450m
 • Asfaltering av vei og fortau 2000 m2
 • Planering /arondering av utearaler 2000 m2
 • 200 m med autovern langs adkomstvei.
Bilder Galleri