Sartor Drange

Liland trafostasjon

Prosjektfakta
Byggherre
BKK Nett AS
Entrepriseform
Hovedentreprise
Byggeår
2018
Tiltaksklasse
3

Entreprisen omfatter:

 • Ny transformatorstasjon med 3 stk trafoceller med tilhørende GIS-anlegg, koblingsanlegg og høyspenningsanlegg.
 • Grunnriss bygg ca 500 m2 og tomt ca 1400 m2
 • Arbeidene omfatter fagene grunn, betong, tømrer, maler, stål, tekniske fag som elektro og ventilasjon samt muring og asfaltering
 • Avgraving ca 1500 m3
 • Sprengningsarbeider ca 3000 m3
 • Natursteinsmur ca 140 m2
 • Plasstøpt bunnplate, innervegger, dekke og yttervegger:
  • Armering ca 85 tonn
  • Betong: ca 550 m3
  • 6,5-8m høye vegger over dekke
 • Tak i prefabrikerte betongelement
 • Områdesikring med gjerde + piggtråd samt port
 • Koordinering komplett jordingsanlegg
 • Diverse grøfter, opi-kanaler og føringsveier
 • Opparbeidelse utomhusområde
Bilder Galleri