Sartor Drange

Kolltveit Boligfelt

Prosjektfakta
Byggherre
JM Norge
Entrepriseform
Enhetspriskontrakt
Byggeår
2015-2017
Tiltaksklasse

Entreprisen omfatter:

 • I forbindelse med bygging av 9 stk 4- mannsboliger i rekke, samt 3 stk lekeplasser og felles parkering, skal følgende utføres i entreprisen:
 • Avkjørsel og parkeringsplasser
 • Intern gangveg
 • Planering av byggegroper
 • Tørrmurer
 • Planering av byggegrop til parkeringskjeller
 • Planering av lekeplasser
 • Ledningsgrøfter for vann- og avløpsanlegg, ca 430 meter
 • Rørleggerarbeider
 • Betongarbeider
 • Va-grøfter ca 1600m
 • Rørleggerarbeider 
 • Vannledning Ø150mm/Ø300mm duktil  – 1600m
 • Spillvann Ø 160/200mm  – ca 1600m
 •  Kabelgrøfter ca 1600m
 • Mengder:
  • Graving, 10200 m³
  • Sprenging, 23100 m³
  • Fylling, 16530 m³
  • Forsterkningslag ca 3500m2
  • Asfalt, 3210 m²
  • Natursteinmurer, 130 m²
  • Betong, 270 m³
Bilder Galleri