Sartor Drange

Knarvik sentrum & E39- Alver kommune

Prosjektfakta
Byggherre
Alver Kommune
Entrepriseform
Hovedentreprise
Byggeår
2019-2020
Tiltaksklasse
3

Entreprisen omfatter:

 • Fornying/utbedring av Knarvik sentrum, ca 500 m med vei og Va
 • Etablering av ny rundkjøring i E39 ved Knarvik senter
 • Etablering av ny bussterminal langs E39 ved Knarvik senter
 • Sprengning, ca. 5.000 m3
 • Utgraving av ubrukbare masser, ca. 15.000 m3
 • Forurensede masser, ca 9.000 tonn
 • Asfaltdekker, ca. 14.000 m2
 • Betongmur, ca. 100 m2
 • Kabelgrøfter inkl hensyntaking og flytting av eks kabeltrasè- deriblant 3 stk hs-kabler, ca 1600 m
 • Etablering av trykkledninger i dim Ø250-280mm, ca. 500m- Duktil ledning med pe-kappe
 • Etablering av Selvfallsledninger dim Ø200-Ø1200mm, ca 1500m
 • Kummer (vann/avløp/overvann), ca. 56 stk
 • Etablering av natursteinsmurer, ca 300m2
 • Utarbeidelse av ny vegbelysning, ca 300 meter.
 • Utarbeidelse av trafikkplaner- faseplaner – stor trafikkmengde i E39-komplisert utførelse
 • Omlegging av trafikken i E39 ved etablering av ny rundkjøring. Entreprenørens ansvar å finne løsning på utførelsen av dette.
 • Koordinering av utførelse i forhold til myndigheter og etater
 • Hovedbedrift, ansvar for utarbeidelse/koordinering/oppfølging av HMS- rutiner
 • Innmåling og utarbeidelse av FDV-dokumentasjon & NVDB-dokumentasjon til SVV
Bilder Galleri