Sartor Drange

Kabelgrøft, Storavatnet-Loddefjord

Entreprisen omfatter:

  • Erstatte luftlinje med 132kv kabler i bakken.
  • Betongarbeider for mastefundament.
  • Kabelgrøft, ca 1000 meter.
  • Kabelkryssing av Lyderhornsveien.
  • Boregroper for stålkjerneboring.
  • Oppryddingsarbeid og gartnerarbeider.
  • Bærelag og asfaltarbeider.
  • Utstikking, innmåling.
  • Koordinering/trafikkavvikling i forhold til eksisterende vei.
  • Kvalitetssikring og fdv-dokumentasjon.
Bilder Galleri