Sartor Drange

Infrastruktur Kleppe-Florvåg- Entreprise nr. 2

Prosjektfakta
Byggherre
Statens Vegvesen-Region Vest (Askøy kommune)
Entrepriseform
Hovedentreprise grunnarbeider med tekniske installasjoner
Byggeår
2014-2015
Tiltaksklasse
UTF/KUT – klasse 3

Entreprisen omfatter:

 • Opparbeidelse av ny vei og rundkjøring, med tekniske installasjoner VA/EL
 • Miljøovervåking og tiltak i forhold til omkringliggende vassdrag
 • Siltgarding ca 400m lengde
 • Vegetasjonsrydding av totalt ca 4.000 m2
 • Tilføring og utlegging av sprengstein ca 63.000am3
 • Sprengning og opplasting av 4.000 fm3
 • Utlegging og komprimering av sprengsteinfylling i Storavannet 58.000 am3
 • Utlegging av forsterkningslag av 20-120 – 2.000 am3
 • Utlegging av bærelag – 4.000m2
 • Plastring mot Storavannet – 1.200m2
 • Knusing av masser 50.000 am3
 • Fjellsikring noe nett og bolter
 • VA-grøfter ca 500m – komplett grøft
 • Sanering av eksisterende vannledning i asbest
 • Kabelgrøfter 800m – komplett grøft
 • Legging av selvfallsledninger/pumpeledning Ø400-150mm rør – 1000m – Ø300mm duktil vannledn. 500m
 • Komplett gatelys i 500m vei /fortauskanter/Støpt vegrekkverk ca 600m
 • Asfaltert bærelag / bindelag / slitelag – totalt 21.000m2
 • Veimerking/vegrekkverk/Busskur
 • Gartnerarbeider/grøntarealer ca 7.000m2
 • Utarbeidelse av faseplaner / koordinering og hensyn til eksisterende trafikk
 • FDV dokumentasjon / Innmåling / HMS-oppfølging
Bilder Galleri