Sartor Drange

Ibsens gate VA-anlegg, etappe 2

Prosjektfakta
Byggherre
Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten
Entrepriseform
Generalentreprise
Byggeår
2017-2019
Tiltaksklasse
UTF- Klasse 3

Entreprisen omfatter:

 • Etablering av 610 m. med vannledning DN400 mm duktilt støpejern med pe-belegg.
 • Etablering av 150 m. med vannledning DN300mm duktilt støpejern med pe-belegg.
 • Etablering av 50 meter med vannledning DN200mm duktilt støpejern med pe-belegg
 • Etablering av 500 m. med DN150mm duktilt støpejern med pe-belegg
 • Etablering av 150m. med PE100, DN100mm PE SDR11
 • Etablering og påkobling mot eksisterende vann- og avløpsstikk til ca 50 private boliger
 • Etablering av 180 m. med avløpsledning betong DN400mm
 • Etablering av 350 m. med avløpsledning betong DN300mm
 • Etablering av 310 m. med avløpsledning betong DN200mm
 • Etablering av 90 m. med avløpsledning betong DN150mm
 • Etablering av 40 m. med overvannsledning betong DN500mm
 • Etablering av 3 stk plasstøpte vannverkskummer-Firkantkummer (4X3,9X2,1meter).           Kummene er på 33m3 pr stk. Betongvolum på ca 17m3
 • Etablering av vann- og avløpskummer DN1200-3500mm. Anslagsvis 70 kummer.
 • Etablering av 650m med kabelgrøft. Inkl hensyntaking og flytting av eksisterende rørføringer. Deriblant 3 stk hs-kabler.
 • Tilrettelegging for nye rørføringer, deriblant 3 stk nye hs-kabler
 • Midlertidig vann- og avløpshåndtering på etappen.
 • Nytt belysningsanlegg
 • Reetablere veitrasè i Ibsensgt, Edvard Griegs vei, St. Olavs vei og Gimleveien. Til sammen 5000m2. Reetableringen omhandler nytt forsterkningslag, gatedekke, fortau, støttemurer, skilting, kantsten (ca 1400 meter), ny svelvikellipse(ca 200 meter).
 • Asfaltering ca 5000 m2 X 4 lag med asfalt.
 • Vegmerking
 • Vekkgraving av ca 20.000 tonn med forurenset masser
 • Vekkgraving av ca 4000m3 med rene masser
 • Sprenging/pigging av ca 3000m3 med fjell. Krevende sprengning mot eksisterende beboelse
 • Trafikkomlegging i utførelsesfasen
 • Utarbeidelse av gode og svært detaljerte framdriftsplaner, trafikkplaner/faseplaner og arbeidsvarslingplaner, i tett samarbeid med SVV, kommune og oppdragsgiver.
 • Stor trafikkmengde i fylkesvei (Ådt på ca 7600)-komplisert utførelse.
 • Koordinering av utførelse i forhold til myndigheter og etater
 • Hovedbedrift, ansvar for utarbeidelse/koordinering/oppfølging av HMS- rutiner
 • Innmåling og utarbeidelse av FDV-dokumentasjon & NVDB-dokumentasjon til SVV
Bilder Galleri