Sartor Drange

HOS Fornyelse infrastruktur og tilrettelegging for nye byggeprosjekter

Prosjektfakta
Byggherre
Forsvarsbygg Utvikling
Entrepriseform
Generalentreprise
Byggeår
2015-2017
Tiltaksklasse
UTF- Klasse 3

Entreprisen omfatter:

 • Etablering av 4 stk. 24KV 240mm2 høyspentkabler. Samlet lengde ca1500 meter.
 • Etablering av 1 stk. 24KV 240mm2 høyspentkabel i sjø. Ca 500 meter.
 • Etablering av borehull i fjell til føringshull for kabler. Samlet lengde ca. 400 meter.
 • Etablering av infrastruktur i tunnel. Ca 400 meter
 • Etablering av ca. 300 meter med 300mm duktilt støpejern.
 • Etablering av PE-ledning Ø160mm PN10 SDR11 for pumping av spillvann- ca. 300 meter.
 • Etablering av ca. 250 meter med DN400mm betongrør.
 • Etablering av fjernvarmeanlegg. Preisolert stål med PE-kappe, dim DN200/Ø355- ca. 800 meter.
 • Etablering av fjernkjøleanlegg. PE100, PN16 SDR11. Dimensjon Ø200mm- Ca. 800 meter.
 • Etablering av ca. 4000 meter med kabelrør DN100mm.
 • Etablering av 2 stk. landtak for infrastruktur i sjø.
 • Etablering av infrastruktur i sjø.
 • Utførelse av grøfter i flomålshøyde på store deler av anlegget.
 • Store utfordringer ifbm tilrettelegging for eksisterende vei og infrastruktur.
 • Etablering av provisoriske vann og avløp til berørte brukere igjennom byggetiden
 • Omfattende koordinering mot berørte brukere og kontaktpersoner i prosjektet.