Sartor Drange

Foldenes Gravplass

Prosjektfakta
Byggherre
Fjell Kommune
Entrepriseform
Opparbeidelse av ny gravplass
Byggeår
2012-2013
Tiltaksklasse
UTF- Klasse 2

Entreprisen omfatter:

 • Tilrettelegging av ny gravplass på Foldnes
 • Graving/ masseutskifting for ny gravplass, ca 28 000 m3
 • Utlegging av drenslag, ca 17 000 m3
 • Avgraving av fjell , ca 16 000m2
 • Boring og sprengning , ca 5000m3
 • Komplett Va grøfter inkl rørlegging. 1050 m
 • Utlegging av Filterlag. Ca 11 000 m3 (gravplassmasser)
 • Utlegging av løsmasser – soldet jord – 6 500 m3
 • Kabelgrøfter til utebelysning.500m
 • VA – grøfter komplett med overvann/vannledninger ca 300m
 • Sådd grasplen 5750m2
 • Kantstein 1150m
 • Renne i utendørs belegg, 300m
 • Belegningsstein i 4 vannposter.
 • Levering og montering av minnetavle.
 • Asfaltering 1200m2
 • Gjerde 600m
 • Beplantning 700 stk. hekkplanter , trer og busker.
 • Natursteinsmurer
 • Koordinering mot drift i eksisterende kirke/barnehage andre naboer
 • Tiltak i forhold til eksiterende høyspent, i forhold til sprengning og sikkerhetsavstander i forhold til maskinarbeid. Koordinering i forhold til leder for sikkerhet i BKK
Bilder Galleri