Sartor Drange

Holen skole, VA-Entreprise

Prosjektfakta
Byggherre
Bergen kommune, etat for utbygging
Entrepriseform
Generalentreprise
Byggeår
2020-2021
Tiltaksklasse
3

Entreprisen omfatter:

 • Oppgradering/etablering av Kringsjåveien, ca 350 m med vei og Va
 • Oppgradering/etablering av tilstøtende kommunale veie, ca 600 m med vei og VA
 • Etablering vann-, spillvann- og overvannssystem, ca 950 m i fylkesvei, og kommunale veier. Etablerte ledningsanlegg:
  • 300 m Ø150 mm vannledning, duktilt støpejern med 2-kamrede strekkfaste muffer, trykklasse C64
  • 70 m Ø200 mm vannledning, duktilt støpejern med 2-kamrede strekkfaste muffer, trykklasse C64
  • 250 m Ø300 mm vannledning, duktilt støpejern med 2-kamrede strekkfaste muffer, trykklasse C50
  • 40 m Ø150 mm overvannsledning, IG-rør, betong
  • 40 m Ø200 mm overvannsledning, IG-rør, betong
  • 130 m Ø400 mm overvannsledning. IG-rør, betong
  • 180 m Ø500 mm overvannsledning, IG-rør, betong
  • 270 m Ø600 mm overvannsledning, IG-rør, betong
  • 35 m Ø800 mm overvannsledning, IG-rør, betong
  • 90 m Ø150 mm spillvannsledning, IG-rør, betong
  • 310 m Ø200 mm spillvannsledning, IG-rør, betong
  • 260 m Ø250 mm spillvannsledning, IG-rør, betong
  • 40 m Ø300 mm avløp-fellesledning, IG-rør, betong
  • 250 meter stikkledning «rør i rør» som kobles til i nye vannkummer
  • tilkoblinger via grenrør for spillvann
  • 15 tilkoblinger i kum
  • 32 stk. SP-kummer med prefab. bunn, Ø650-1000 mm
  • 32 stk. OV-kummer med prefab. bunn, Ø1000 – 1400 mm
  •  9 stk. AF-kummer med prefab. bunn, Ø1000 mm
  • 11 stk. vannkummer med prefab. bunn, Ø1400 – 2000 mm
  • 17 stk. sandfang
  • 5 stk. brannhydranter med kum
 • Etablering av midlertidig forsyning for vann og avløp i utførelsesfasen av våre arbeider
 • Hensyntaking eksisterende infrastruktur i grunnen, ca 800 meter.
 • Etablering av midlertidig høyspentføringer flere steder i arbeidsområdet
 • Sprengning av grøfter, prosjektert 600 m
 • Graving og bortkjøring av masser. Prosjektert 4000m3
 • Overbygning og asfaltering. Prosjektert 3500 m2
 • Utarbeidelse av trafikkplaner- faseplaner – stor trafikkmengde i fylkesveien (Ådt på ca 12 000)-komplisert utførelse
 • Utførelse av hovedgrøft i fylkesvei med åpen trafikk i den ene kjørebanen. Store trafikkmengder, og til dels kompliserte hensyntakinger ifbm utførelsen. 3 kryssinger med nye stikk uten å stenge veien for trafikk.
 • Oppgradering/utbedring av lyskryss i fylkesvei
 • Fornying av trafikklys i fylkesvei. Ca 12 stk.
 • Koordinering av utførelse i forhold til myndigheter og etater
 • Hovedbedrift, ansvar for utarbeidelse/koordinering/oppfølging av HMS- rutiner
 • Innmåling og utarbeidelse av FDV-dokumentasjon & NVDB-dokumentasjon til fylket
 • Riving av støttemurer som er tilstøtende mot ny grøftetrasè, samlet areal ca 600m2
 • Reetablering av støttemurer, og nye murer i betong ca 800m2
 • Sikre eksisterende betongmur som er etablert på dårlige masser. Seksjonsvis utgraving til fjell og understøping av mur. Ca 20 meter
 • Sikre eksisterende tørrmur som står på dårlige masser. Etablering av spuntvegg foran mur. Ca 15 meter.
Bilder Galleri