Sartor Drange

Helikopterdetasjement Haakonsvern Orlogsstasjon

Prosjektfakta
Byggherre
Staten v/Forsvarsdepartementet v/Forsvarsbygg
Entrepriseform
Generalentreprise grunn- og betongarbeider
Byggeår
2014-2016
Tiltaksklasse
UTF/KUT- Klasse 3

Entreprisen omfatter:

 • Alle grunnarbeider for flyside/Helikopterlandingsplass på ca 16 000 m2; omfatter landingsplass, taksebane, oppstillingsplasser, drivstoffanlegg og arrondering.
 • Etablering av ny tilkomstvei opp til Bogøytoppen, ca 650 meter
 • Etablering av teknisk infrastruktur til Bogøytoppen
 • Landside på ca 5 000 m2; internveier, parkeringsplasser, miljøstasjon, parkareal og arrondering.
 • Skvadronshangar (nybygg) med grunnflate ca 3 000 m2; Betongarbeider i form av fundamenter og sjakt i for ny skvadronshangar, samt trykkøkningsstasjon og miljøstasjon.
 • Riving av bygg og overflater
 • Fjellsikring langs tilkomstsveg, skjæringer opp til 10 meters høyde
 • Tørrmuring, ca 500m2
 • Oppbygging av forsterkningslag 24 600m2
 • Oppbygging av bærelag av knust fjell 24 600m2
 • Oppbygging av bærelag av asfaltert pukk 24 600m2
 • Asfalt, Bindelagtype Agb 11, ca 24 600m2
 • Asfalt, slitelagtype Ab11, ca 24 600m2
 • Masseflytting, ca 43 000m3 med blandet masser og 46 000m3 med sprengsten.
 • Forsiktig sprengning med rystelseskrav på 10mm/s
 • Sprenging av fjell, ca 35 000m3 fast fjell
 • Revegetering av vegetasjonsdekke på nye skråninger ca 17 300m2. Utførelsen bestod av avskarving av eksisterende vegetasjon, transport og utlegging av vegetasjon på ny fylling. Formålet er å bevare vegetasjonen mest mulig med minst mulig sår i naturen.
Bilder Galleri