Sartor Drange

Haukeland Sykehus

Prosjektfakta
Byggherre
Helse Bergen
Entrepriseform
Hovedentreprise
Byggeår
2011/2012
Tiltaksklasse
UTF/KUT klasse 3

Entreprisen omfatter:

 • Rivning og sanering av ca 7000m2 bygningsmasse i 3 etasjer – Gammelt psykiatrisk sykehus.
 • Fjerning og vekkjøring av løsmasser ca 40.000m3.
 • Miljøhåndtering/Utsortering av forurensede masser ca 5.000m3.
 • 400mm borehull gjennom fjell, ca 80m
 • Rivning / omlegging og etablering av ca 300m ny 1200mm overvannsledning av kulvertelemeter/150mm duktil vannledning ca 100m.
 • Spillvannsledning av PE Ø355mm
 • Forsiktig sprengning med svært lav rystelseskrav/ utlasting og vekkjøring av ca 110.000fm3 fjell.
 • Etablering av stålkjernepeler ca 2000m / tre spunt ca 1500m2 /stagforankringer /oppspenning/støttekonstruksjon i betong for spunt 600m / fjellsikringsnett 2700m2 / rensk av skjæringer ca 4500m2 / fjellbolter ca 1500 stk/sprøytebetong ca 100m3.
 • Forsiktig graving/sprengning i forhold til murer / spunt / konstruksjoner
 • Mye stålarbeider/sveising med etablering av spunt – 2000m med føringskinner for trespunt.
 • Betongarbeider, ca 300m3
 • Stikking, innmåling og dokumentasjon.
Bilder Galleri