Sartor Drange

Hansa avløpsrenseanlegg

Prosjektfakta
Byggherre
Hansa Borg Byggerier a.s
Entrepriseform
Hovedentreprise avløpsrenseanlegg
Byggeår
2015
Tiltaksklasse
Tiltaksklasse 3

Entreprisen omfatter:

 • Etablering av nytt ledningsnett for avløpsrenseanlegg
 • Komplette grøfter – Total lengde ca 400m
 • Komplette rørtekniske arbeider
 • Selvfallsledninger i PVC 110mm- 400mm – 400m lengde
 • Sprengning av synk for ny slamavskiller – spesiell skyting med stor dybde/uten utslag / rystelseskrav 25mm/s
 • Betongarbeider for slamavskiller- diverse fundamentplater for vanntank/diverse installasjoner – Betongvolum ca 200m3 Armering ca 30tonn
 • Alle veggflater i slamavskiller er kledd med innstøpt Bekaplast, på grunn av klorinnhold i avløpsvannet.
 • Behandling av alle betongflater
 • Reetablering / planering av bearbeidede arealer ca 3.000m2
 • Asfaltarbeider bindelag /slitelag – AGB 16 – ca 3.000m2
 • Kabelgrøfter ca 100m
 • Fremlegging av nytt kabelanlegg til nye installasjoner – strøm-tele-data
 • Utarbeidelse/koordinering/oppfølging av HMS/KS-opplegg
 • Koordinering mot andre etater
 • Utstikking av tiltak, samt utarbeidelse av FDV-dokumentasjon
 • Koordinering til øvrig drift av byggeriet /trafikk/ persontrafikk
Bilder Galleri