Sartor Drange

Gangbro Mjåtveit

Prosjektfakta
Byggherre
Jm-Norge
Entrepriseform
Hovedentreprise
Byggeår
2014
Tiltaksklasse
3

Entreprisen omfatter:

  • Bygging av bro for gangtrafikk parallelt med eksiterende vei/bro
  • Bredde 3,38m – Lengde 42m – spenn 14m
  • Fundamentering på fjell og stålkjernepeler
  • Brorekkverk 53m
  • Noe graving i forbindelse med fundamentering og brokar
  • Etablering av midlertidig gangbro – under bygging
  • Koordinering mot offentlige etater – Trafikkavvikling
  • Utarbeidelse HMS-plan og gjennomføring oppfølging
Bilder Galleri