Sartor Drange

Fjellvar- Storskaret gjennbruksstasjon

Prosjektfakta
Byggherre
Fjell Vatn-Avlaup og renovasjon a.s
Entrepriseform
Hovedentreprise
Byggeår
2018-2019
Tiltaksklasse
3

Entreprisen omfatter:

 • Opparbeidelse av nytt VA-anlegg langs etter eksiterende vei -gangveisystem i Lonavegen og Idrettsveien
 • Opparbeidelse av VA-anlegg ca 950m
 • Boring, sprenging under eksiterende 300Kv i lufttrase i samarbeid med Statskraft
 • Legging av nye VA-ledninger – Spillvann Ø400mm – Pumpeledning PE400mm/160mm – Vannledning 150mm duktil
 • Frigraving av eksisterende infrastruktur, som skulle være i drift i hele perioden
 • Midlertidig vannledning i dimensjoner fra 75-160mm
 • Etablering av midlertidig omkjøringsveier – skilting og koordinering mot naboer- myke trafikanter
 • Asfalteringsarbeider ca 3000m2 – Bindelag – Slitelag – Bærelag
 • Betongarbeider for avløpspumpestasjon – Krav til vanntett konstruksjon
 • Omfang av betongarbeider ca 100m3 betong – forskalingsflater ca 400m2 – Armering ca 10.000kg – waterstopp/injeksjonslange ca 100m
 • Gjennomføring med HMS-ansvar, samt samarbeid med andre offentlige etater som VA-seksjonen og veimyndigheter
Bilder Galleri