Sartor Drange

Fæster Brygge

Prosjektfakta
Byggherre
Konseptbygg AS
Entrepriseform
Hovedentreprise
Byggeår
2007/2009
Tiltaksklasse
UTF/KUT klasse 2

Entreprisen omfatter:

 • Riving av betongkonstruksjoner, ca 2000m2
 • Sprengning av fjell for byggegrop, ca 7000fm3
 • Riving av eksisterende bygningsmasser, ca 2800m2
 • Utbedring/Utvidelse av Brøstanesveien, ca 1000m.
 • Opparbeiding av steinfylling i sjø med tilhørende plastring, ca 1000m2.
 • Etablering av fortau, ca 600 meter.
 • Forsterkningslag, ca 3500m2.
 • Bærelag og asfaltarbeider ca 5000m2.
 • Forstøtningsmurer av betongelementer, ca 400m2
 • Etablering av vann og avløpsledning, ca 450m.
 • Koordinering/trafikkavvikling i forhold til eksisterende vei.
 • Utstikking/innmåling av kommunale og private vei og va-anlegg.
 • Kvalitetssikring og fdv-dokumentasjon.
Bilder Galleri