Sartor Drange

Espehaugen Næringspark

Prosjektfakta
Byggherre
Bergen tomteselskap AS
Entrepriseform
Hovedentreprise
Byggeår
2007/2008
Tiltaksklasse
UTF/KUT klasse 2

Entreprisen omfatter:

 • Tilrettelegging av vei, vann- og avløpsanlegg
 • Opparbeiding av industritomt(BIR), ca 22 000m2
 • Opparbeidelse av 400 meter ny privat og offentlig felles vei med kommunalteknisk anlegg.
 • Avgraving og vekkjøring av løsmasser, ca 30 000m3.
 • Sprenging med rystelseskrav, ca 44 000fm3.
 • Opparbeidelse av vei/tomter ca 25 000 m2.
 • Oppbygging av forsterkningslag ca 2500 m2.
 • Va-grøfter, ca 400 meter.
 • Kabelgrøfter, ca 400 meter.
 • Rørleggerarbeider, 250mm duktil vannledning, 160mm spillvannsledning, 200mm overvannsledninger.
 • Bærelagsarbeider og asfaltarbeider, ca 2500m2.
 • Koordinering/trafikkavvikling i forhold til eksisterende vei.
 • Utstikking/innmåling av kommunale og private vei og va-anlegg.
 • Kvalitetssikring og fdv-dokumentasjon.
Bilder Galleri