Sartor Drange

Rehabilitering av vannledning i Thor-Møllersgate

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen Komune, Vann- og avløpsetaten Entrepriseform Underentreprise Byggeår 2006 Tiltaksklasse UTF/KUT klasse 2 Entreprisen omfatter: Utblokking av eksisterende 300mm vannledning til 355mm pe-ledning med kracking (rørsprenging). Graving for nye vannkummer. Grøftegraving for ny va-ledning, ca 300m Koordinering/trafikkavvikling i forhold til eksisterende vei. Utstikking/innmåling av kommunale og private vei og va-anlegg. […]

Read More…

Kabelgrøft, Storavatnet-Loddefjord

Skriv ut referanse Entreprisen omfatter: Erstatte luftlinje med 132kv kabler i bakken. Betongarbeider for mastefundament. Kabelgrøft, ca 1000 meter. Kabelkryssing av Lyderhornsveien. Boregroper for stålkjerneboring. Oppryddingsarbeid og gartnerarbeider. Bærelag og asfaltarbeider. Utstikking, innmåling. Koordinering/trafikkavvikling i forhold til eksisterende vei. Kvalitetssikring og fdv-dokumentasjon. […]

Read More…

Straume Gård B15

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Vestbo as Entrepriseform Grunn / betong og Va Byggeår 2016 – 2019 Tiltaksklasse 3 Entreprisen omfatter: Tilrettelegging av Vei /tomter og Va anlegg. Opparbeiding av 800 m vei og fortau Avgravd arealeler 28 000 m2 Graving av løsmasser 25 000 m3 Bortkjøring av løsmasser 15 000 m3 Boring og sprengning […]

Read More…

Gangbro Mjåtveit

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Jm-Norge Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2014 Tiltaksklasse 3 Entreprisen omfatter: Bygging av bro for gangtrafikk parallelt med eksiterende vei/bro Bredde 3,38m – Lengde 42m – spenn 14m Fundamentering på fjell og stålkjernepeler Brorekkverk 53m Noe graving i forbindelse med fundamentering og brokar Etablering av midlertidig gangbro – under bygging Koordinering mot […]

Read More…

Foldenes Gravplass

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Fjell Kommune Entrepriseform Opparbeidelse av ny gravplass Byggeår 2012-2013 Tiltaksklasse UTF- Klasse 2 Entreprisen omfatter: Tilrettelegging av ny gravplass på Foldnes Graving/ masseutskifting for ny gravplass, ca 28 000 m3 Utlegging av drenslag, ca 17 000 m3 Avgraving av fjell , ca 16 000m2 Boring og sprengning , ca 5000m3 […]

Read More…