Sartor Drange

Rådalen og Rådal nord-Fjernvarme

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen kommunale bygg Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2007 Tiltaksklasse UTF/KUT klasse 2 Entreprisen omfatter: Avgraving og vekkjøring av løsmasser, ca 30 000m3 Sprengning med rystelseskrav, ca 10 000fm3 Opparbeidelse av tomt, ca 19 000m2 Opparbeidelse av fordrøyningsmagasin, ca 400m2 Utstikking/innmåling av kommunale og private vei og va-anlegg. Kvalitetssikring og fdv-dokumentasjon. […]

Read More…

Rådalen Nord VVA-anlegg

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen tomteselskap AS Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2007/2008 Tiltaksklasse UTF/KUT klasse 2 Entreprisen omfatter: Tilrettelegging av vei, vann- og avløpsanlegg til 300 boenheter samt 1 ungdomsskole. Opparbeidelse av 1000 meter ny offentlig felles vei med kommunalteknisk anlegg. 250 meter asfalter gangsti tilpasset eksisterende terreng. Avgraving og vekkjøring av løsmasser, ca 18 […]

Read More…

Vannforsyning dykkerskolen

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Statsbygg Vest Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2008/2009 Tiltaksklasse UTF/KUT klasse3 Entreprisen omfatter: Etablering av va-ledning 150mm duktil, ca 400m. Ny vannledning i sjø, 160mm sveist PE-ledning, ca 350m. Tilstelling og reetablering av vei, hager og kai-anlegg. Dykkerarbeider ifbm utlegging og ilandføring av ny pe-ledning Reetablering av kai Asfaltarbeider Koordinering/trafikkavvikling i forhold […]

Read More…

Toppe boligfelt

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen tomteselskap AS Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2008/2009 Tiltaksklasse UTF/KUT klasse2 Entreprisen omfatter: Opparbeiding av offentlig veg med fortau, ca 650m Opparbeiding av privat fellesveg, ca 350m Opparbeiding av private gangveger, ca 100m Etablering av offentlig vann- og avløpsledning, ca 1800m Utvidelse av eksisterende elveleie igjennom Toppe industriområdet. Opparbeiding av 2 […]

Read More…

Oppgradering av skytebane

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Forsvarsbygg Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2009/2010 Tiltaksklasse UTF/KUT klasse 3 Entreprisen omfatter: Kartlegging og fjerning av forurensede masser, ca 20 000m3. Lagring og oppbygging av forurensede masser, ca 20 000m3. Legging og sveising av tekking/membran over forurenset masser, ca 4.500m2. Etablering av forstøtningsmur/betongelementer i bakkant 8m høyde – lengde 100m, ca […]

Read More…

Fæster Brygge

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Konseptbygg AS Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2007/2009 Tiltaksklasse UTF/KUT klasse 2 Entreprisen omfatter: Riving av betongkonstruksjoner, ca 2000m2 Sprengning av fjell for byggegrop, ca 7000fm3 Riving av eksisterende bygningsmasser, ca 2800m2 Utbedring/Utvidelse av Brøstanesveien, ca 1000m. Opparbeiding av steinfylling i sjø med tilhørende plastring, ca 1000m2. Etablering av fortau, ca 600 […]

Read More…

VA-sanering Særvold-Lekven-Haugland

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Os kommune avd. Teknisk Eining Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2005/2006 Tiltaksklasse UTF/KUT klasse 3 Entreprisen omfatter: Rehabilitering og fornying, samt nye ledninger i terreng/sjø og vei, totalt ca 3000m grøft Ledningslengder totalt ca 7000m i dimensjoner fra vann PE180-280mm/ Spillvann Ø110-300mm, Overvann fra 150-1000mm Sjøarbeid/dykkerarbeid ca1000m Kabelgrøfter ca 2000m Veiutvidelser/veirekkverk, oppbygging […]

Read More…

Nye samleveier, Øvre Sædalsvei

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen tomteselskap AS Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2005/2006 Tiltaksklasse UTF/KUT klasse 2 Entreprisen omfatter: Ny hovedvei til Øvre Sædal, med sideveier, ca 1500 m Sprengning ca 40.000fm3 – rystelseskrav, en del vanskelig skyting Løsmasser/masseutskifting, vekkjøring ca 35 000m3 VA ledning – Ca 1500m grøft- Duktil vannledning Ø200mm/Sp.vann Ø150mm/ Overvann400-800mm Oppbygging av […]

Read More…

Rehabilitering av vannledning i Møllendalsbakken

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen kommune Entrepriseform Underentreprise Byggeår 2005/2006 Tiltaksklasse UTF/KUT klasse 2 Entreprisen omfatter: Rehabilitering av 300mm vannledning med kracking (rørsprenging). Graving for nye vannkummer. Etablering av ny grøft for ny va-ledning, ca 300m. Separering av spillvann og overvannsledning. Koordinering/trafikkavvikling i forhold til eksisterende vei. Utstikking/innmåling av kommunale og private vei og […]

Read More…