Sartor Drange

Torvmyra boligområde

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen tomteselskap AS Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2011/2012 Tiltaksklasse UTF/KUT klasse2 Entreprisen omfatter: Tilrettelegging av vei, vann- og avløpsanlegg til 200 boenheter. Opparbeiding av ballplass, ca 1500m2 Opparbeidelse av 700 meter ny offentlig felles vei med kommunalteknisk anlegg. 80 meter gruset gangsti. Avgraving og vekkjøring av løsmasser, ca 9000m3. Sprenging med […]

Read More…

Haukeland Sykehus

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Helse Bergen Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2011/2012 Tiltaksklasse UTF/KUT klasse 3 Entreprisen omfatter: Rivning og sanering av ca 7000m2 bygningsmasse i 3 etasjer – Gammelt psykiatrisk sykehus. Fjerning og vekkjøring av løsmasser ca 40.000m3. Miljøhåndtering/Utsortering av forurensede masser ca 5.000m3. 400mm borehull gjennom fjell, ca 80m Rivning / omlegging og etablering […]

Read More…

Boligfelt i Rinndalen

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre StorBergen boligbyggelag Entrepriseform Totalentreprise for grunn og betong Byggeår 2010/2011 Tiltaksklasse UTF/KUT klasse 2 Entreprisen omfatter: Tilrettelegging av vann- og avløpsanlegg. Betongarbeid for 28 boenheter. Fordrøyningsmagasin for overvann. Fjerning og vekkjøring av løsmasser, ca 10000m3. Oppbygging av veier og tomter, ca 10000m3. Sprengning med rystelseskrav, ca 2000fm3. Opparbeidelse av vei […]

Read More…

Nye Nykrohnborg skole

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen kommune Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2010/2011 Tiltaksklasse UTF/KUT klasse 3 Entreprisen omfatter: Innvendig rivning av ca 6700m2/asbestsanering/kildesortering av rivningsavfall. Vanskelige grunnforhold, med utgraving/etablering av sikring mot eksiterende skolebygning. Utgraving og vekkjøring av ca 13.000m3. Sikringsstøp mot eksisterende masser,stagforankringer av betongplater, på opptil 18m lengde til fjell. Løsmassespunt av stålkjernepeler, ca […]

Read More…

Rådalslien bofellesskap

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen bolig og byfornyelse Entrepriseform Hovedentreprise for Grunn, betong og stålarbeider Byggeår 2010/2011 Tiltaksklasse UTF/KUT klasse 2 Entreprisen omfatter: Tilrettelegging for vei, vann- og avløpsanlegg for passivhus. Grunn og betongarbeid. Avgraving og vekkjøring av løsmasser, ca 5000m3. Sprenging med rystelseskrav, ca 2500fm3. Betongarbeider for 10 boenheter. Grøntanlegg, ca 2500m2. Gartnerarbeid, […]

Read More…

Indre Arna Sentralidrettsanlegg

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen kommune, avd idrettsetaten Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2009 Tiltaksklasse UTF/KUT klasse2 Entreprisen omfatter: Opparbeidelse av naturgressbane, ca 8000 m2. Etablering av dreneringssystem og vanningsanlegg for gressbane. Etablering av kantstein og rennestein rundt gressbane, ca 400m. Opparbeidelse av bærelag, ca 8000m2. Levering og utlegging av vekstjordlag, ca 8000m2. Avplanering og såing […]

Read More…

Rinndalen boligfelt

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen tomteselskap AS Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2009/2010 Tiltaksklasse UTF/KUT klasse2 Entreprisen omfatter: Tilrettelegging av vei, vann- og avløpsanlegg til 66 boenheter. Opparbeiding av ballbane, ca 1000m2 Opparbeidelse av 630 meter ny offentlig felles vei med kommunalteknisk anlegg. Opparbeidelse av 100 meter gruset gangsti. Avgraving og vekkjøring av løsmasser, ca 20000 […]

Read More…

Espehaugen Næringspark

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen tomteselskap AS Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2007/2008 Tiltaksklasse UTF/KUT klasse 2 Entreprisen omfatter: Tilrettelegging av vei, vann- og avløpsanlegg Opparbeiding av industritomt(BIR), ca 22 000m2 Opparbeidelse av 400 meter ny privat og offentlig felles vei med kommunalteknisk anlegg. Avgraving og vekkjøring av løsmasser, ca 30 000m3. Sprenging med rystelseskrav, ca […]

Read More…

Rådalen og Rådal nord-Fjernvarme

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen kommunale bygg Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2007 Tiltaksklasse UTF/KUT klasse 2 Entreprisen omfatter: Avgraving og vekkjøring av løsmasser, ca 30 000m3 Sprengning med rystelseskrav, ca 10 000fm3 Opparbeidelse av tomt, ca 19 000m2 Opparbeidelse av fordrøyningsmagasin, ca 400m2 Utstikking/innmåling av kommunale og private vei og va-anlegg. Kvalitetssikring og fdv-dokumentasjon. […]

Read More…