Sartor Drange

HOS Fornyelse infrastruktur og tilrettelegging for nye byggeprosjekter

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Forsvarsbygg Utvikling Entrepriseform Generalentreprise Byggeår 2015-2017 Tiltaksklasse UTF- Klasse 3 Entreprisen omfatter: Etablering av 4 stk. 24KV 240mm2 høyspentkabler. Samlet lengde ca1500 meter. Etablering av 1 stk. 24KV 240mm2 høyspentkabel i sjø. Ca 500 meter. Etablering av borehull i fjell til føringshull for kabler. Samlet lengde ca. 400 meter. Etablering […]

Read More…

C32 Tomteplanering mm. verksted/depot

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Hordaland fylkeskommune v/ Bybanen Utbygging Entrepriseform Hovedentreprise grunnarbeider med tekniske installasjoner Byggeår 2013-2016 Tiltaksklasse UTF/KUT – klasse 3 Entreprisen omfatter: Opparbeidelse av tomt og ny adkomstvei med teknisk installasjon Miljøovervåking og tiltak i forhold til omkringliggende vassdrag Kort byggetid – overlevert etter 196 arb. dager Vegetasjonsrydding av totalt ca 137.000 […]

Read More…

Merkurveien boligområde

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen tomteselskap AS Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2011/2012 Tiltaksklasse UTF/KUT klasse2 Entreprisen omfatter: Tilrettelegging av vei, vann- og avløpsanlegg til 42 boenheter. Opparbeiding av lekeplass, ca 600m2 inkl 3 meter høyt støyskjerm, ca 80 meter. Utvidelse av 320 meter vei med fortau, langs eksisterende kommunal vei. Opparbeidelse av 175 meter ny […]

Read More…

Solheimsviken Næringspark

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Arenum eiendom/solheimsviken næringspark Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2011/2012 Tiltaksklasse UTF/KUT – klasse 3 Entreprisen omfatter: Etablering av siltgardin, for hindre spredning av miljøfarlige stoffer/blakking av sjø/ Vanskelige/spesielle bunnforhold/strømninger i sjø Dykkerkontroll av bunn, før utfylling Tildekking av forurenset sjøbunn, ca 20.000m2 Diverse rivning og fjerning av gamle kaier/bolverk Utfylling og etablering […]

Read More…

Bjørndalsbakken sameie

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre StorBergen boligbyggelag Entrepriseform Totalentreprise grunn- og betongarbeid og va-anlegg Byggeår 2012-2016 Tiltaksklasse UTF/KUT – klasse 3 Entreprisen omfatter: Utbedring og ombygging av Bjørndalsbakken Etablere ny adkomstvei til Bjørndalsbakken Sameie (3 blokker) Utsprengning av byggegroper (vanskelig sprengning på kanter ca 10-40m ned til trafikkert vei – Lyderhornsveien/Bjørndalsbakken – ca 35.000 fm3/rystelseskrav […]

Read More…

Møllendalsveien øst

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen Kommune – Trafikketaten / ( Etat for utbyggingsavtaler) Entrepriseform Hovedentreprise Gang og Sykkelvei Øst – Byggetrinn Byggeår 2013 – 2015 Tiltaksklasse Tiltaksklasse 3 Entreprisen omfatter: Ombygging av dagens veier med ny gang og sykkelvei, samt parkeringsplass – ca 600m lengde Omarbeidelse av dagens infrastruktur, til ny veiutforming. Utgraving for […]

Read More…

Helikopterdetasjement Haakonsvern Orlogsstasjon

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Staten v/Forsvarsdepartementet v/Forsvarsbygg Entrepriseform Generalentreprise grunn- og betongarbeider Byggeår 2014-2016 Tiltaksklasse UTF/KUT- Klasse 3 Entreprisen omfatter: Alle grunnarbeider for flyside/Helikopterlandingsplass på ca 16 000 m2; omfatter landingsplass, taksebane, oppstillingsplasser, drivstoffanlegg og arrondering. Etablering av ny tilkomstvei opp til Bogøytoppen, ca 650 meter Etablering av teknisk infrastruktur til Bogøytoppen Landside på […]

Read More…

Infrastruktur Kleppe-Florvåg- Entreprise nr. 2

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Statens Vegvesen-Region Vest (Askøy kommune) Entrepriseform Hovedentreprise grunnarbeider med tekniske installasjoner Byggeår 2014-2015 Tiltaksklasse UTF/KUT – klasse 3 Entreprisen omfatter: Opparbeidelse av ny vei og rundkjøring, med tekniske installasjoner VA/EL Miljøovervåking og tiltak i forhold til omkringliggende vassdrag Siltgarding ca 400m lengde Vegetasjonsrydding av totalt ca 4.000 m2 Tilføring og […]

Read More…

Strømme gård

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Vestbo – (Vestlandske boligbyggelag) Entrepriseform Hovedentreprise Grunn- betong – og tekniske anlegg Byggeår 2014- 2020 Tiltaksklasse UTF-Klasse 3 Entreprisen omfatter: Bygging av ca 2000m veier og tilhørende VA-anlegg /kabelanlegg Ombygging av eksiterende vei- Bjørgeveien over ca 450m lengde Berørt areal- ryddet for vegitasjon ca 55.000m2 Utgraving og fjerning av løsmasser […]

Read More…

3 boligblokker i Sædalen

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen bolig AS Entrepriseform Hovedentreprise for Grunn og betong Byggeår 2010-2013 Tiltaksklasse UTF/KUT klasse 2 Entreprisen omfatter: Tilrettelegging for vei, vann- og avløpsanlegg for 3 boligblokker. Grunn og betongarbeid for 3 boligblokker. Avgraving og vekkjøring av løsmasser, ca 2000m3. Sprenging med rystelseskrav, ca 7000fm3. Betongarbeider for 40 boenheter fordelt på […]

Read More…