Sartor Drange

Søreide Fotballbane

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen Kommune – Bymiljøetaten Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2017 Tiltaksklasse 3 Entreprisen omfatter: Tilretteleggings arbeid for ny fotballbane på Søreide Rivning av eksisterende bensinstasjon- komplett miljøsanering Kartlegging av miljøfarlige stoffer. Nøytralisering og tømming av eksisterende drivstofftanker ca 40.000 liter Forsiktig graving og fjerning av drivstofftanker – fylleledninger med restriksjoner Rivning av […]

Read More…

Ulven transformatorstasjon

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre BKK Nett AS Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2017/2018 Tiltaksklasse 2 Entreprisen omfatter: Ny transformatorstasjon med tilhørende kontrollbygg Masseutskiftning ca 9000 m3 Natursteinsmur ca 150 m2 Plasstøpte fundamenter med innstøpte boltegrupper for apparatanlegg Plasstøpt trafocelle, ca 65 m3 Ringmur for kontrollbygg Kontrollbygg utført som elementbygg, ca 60 m2 Områdesikring med gjerde + […]

Read More…

Løypetona

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre JM BYGGHOLT Entrepriseform Grunn, betong og Va Byggeår 2014 – 2016 Tiltaksklasse 2 Entreprisen omfatter: Tilrettelegging av Vei,tomter og Va anlegg. 300 m med veianlegg 450 m utvendige Va grøfter 400 m med innvendige grøfter i boliger. Boring og sprengning av vei og tomter 18 000 m3 Utgraving og planering […]

Read More…

Vadmyra Barnehage

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen Kommune Etat for utbygging Entrepriseform Generalentreprise Byggeår 2016 Tiltaksklasse Entreprisen omfatter: Rivning av dagens barnehagebygg (620 m²), gatekjøkken (60 m²) og to boder (16 m²). Bygging av 150m atkomstveg (SV1) m/fortau, 2 snuplasser og 22 stk parkeringsplasser, inkl. støttemur mot gangveg SGG04   Bygging av 2 stk kommunale gangveger (SGG01 […]

Read More…

Lyderhornslien

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Fjell Kommune Entrepriseform Opparbeidelse av ny gravplass Byggeår 2012-2013 Tiltaksklasse UTF- Klasse 2 Entreprisen omfatter: Bygge passeringslomme 90 lm i Kjøkkelvikveien. Bygge fortau og veiutvidelse Lyderhornslien 50 lm Bygge vei 1 800 lm. 6,5 meter bredde + fortau 2,5 meter bredde VA anlegg fra Kjøkkelvikveien 620 lm. Vannledning duktil 200mm, […]

Read More…

Hansa avløpsrenseanlegg

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Hansa Borg Byggerier a.s Entrepriseform Hovedentreprise avløpsrenseanlegg Byggeår 2015 Tiltaksklasse Tiltaksklasse 3 Entreprisen omfatter: Etablering av nytt ledningsnett for avløpsrenseanlegg Komplette grøfter – Total lengde ca 400m Komplette rørtekniske arbeider Selvfallsledninger i PVC 110mm- 400mm – 400m lengde Sprengning av synk for ny slamavskiller – spesiell skyting med stor dybde/uten […]

Read More…

Møllendalsveien vest

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen Kommune- Etat for utbyggingsavtaler Entrepriseform Hovedentreprise Gang og Sykkelvei Vest-Byggetrinn 2 Byggeår 2015-2016 Tiltaksklasse Tiltaksklasse 3 Entreprisen omfatter: Ombygging av dagens veier med ny gang- og sykkelvei- ca 400m Omarbeidelse av dagens infrastruktur til ny veiutforming Utgraving for nye konstruksjoner i bakken Va-anlegg i hele veien lengde Rivning av […]

Read More…

Langedalen koblingsstasjon

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre BKK Nett AS Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2017/2018 Tiltaksklasse 2 Entreprisen omfatter: Ny koblingsstasjon med tilhørende kontrollbygg Plasstøpte fundamenter med innstøpte boltegrupper for apparatanlegg, totalt 28 stk Kabelkanal Ringmur for kontrollbygg Kontrollbygg utført som elementbygg, ca 18 m2 Komplett jordingsanlegg og tilhørende elektroinstallasjoner i kontrollbygg Diverse grøfter og føringsveier […]

Read More…

Kolltveit Boligfelt

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre JM Norge Entrepriseform Enhetspriskontrakt Byggeår 2015-2017 Tiltaksklasse Entreprisen omfatter: I forbindelse med bygging av 9 stk 4- mannsboliger i rekke, samt 3 stk lekeplasser og felles parkering, skal følgende utføres i entreprisen: Avkjørsel og parkeringsplasser Intern gangveg Planering av byggegroper Tørrmurer Planering av byggegrop til parkeringskjeller Planering av lekeplasser Ledningsgrøfter […]

Read More…

Fornyelse infrastruktur

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Forsvarsbygg Utvikling Entrepriseform Generalentreprise Byggeår 2016-2017 Tiltaksklasse UTF- Klasse 3 Entreprisen omfatter: Pga hemmelighet stempling av prosjektet, så kan ikke arbeidsomfanget beskrives i vesentlig grad. Oppgradering og fornying av infrastruktur av va-anlegg og IKT system. Fornying/ombygging av betonghaller i fjellhaller/tuneller. Etablering av tunell duk. Ca 150 meter. Sikring/bolting av fjell […]

Read More…