Sartor Drange

Prosjekt Nytreet 1 K1 og FV2

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Block Watne Entrepriseform Totalentreprise Byggeår 2018 – 2019 Tiltaksklasse 2 Entreprisen omfatter: Etablering av infrastruktur, grunn og betongarbeider for leilighetsbygg til 10 stk leiligheter inkludert gartnerarbeider. Høy fokus på HMS arbeider pga nærhet til barneskole og eksisterende byggefelt. Etablering av komplett VVA anlegg lengde 160 m inkl fortau, murer, gjerder […]

Read More…

Prosjekt Kjøkkelvik ballbane

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen Kommune Entrepriseform Utførelsesentreprise Byggeår 2018 Tiltaksklasse 2 Entreprisen omfatter: Grunnarbeider for rehabilitering av grusbane til kunstgressbane. Spesielt høyt fokus på HMS arbeider da prosjektet foregår på skoleområde. Fjerning av eksisterende grusdekke 2500m2 samt masseutskifting av ca 1000m3 dårlige masser. Etalering av OV grøfter med tilhørende SF kummer ca 30 […]

Read More…

Uteområdet BIR Rådal

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre BIR AS Entrepriseform Utførelse entreprise Byggeår 2018-2019 Tiltaksklasse 2 Entreprisen omfatter: Etablering av nytt asfaltert uteområde ca 4000 m2. Riving av eksisterende betongkonstruksjoner ca 900 m2. Etablering av komplett OV anlegg med tilhørende SF kummer og 125m ø1000 betong rør. Lokalisering og sanering av udetonert sprengstoff fra tidligere entrepriser ved […]

Read More…

Prosjekt D09 Kryssing Fjøsangerveien

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Hordaland Fylkeskommune v/ Bybanen Utbygging Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2018-2019 Tiltaksklasse 3 Entreprisen omfatter: Rivning av bygninger: 3 stk. bolighus samt flere mindre boder/uthus/garasje Utgraving jord, morene, ubrukbare masser ca. 60 000m3 Boring, sprenging og masseflytting fjell, ca. 20 000m3 Etablering av rørspunt ca. 4 200m. (C/C 500mm ca 2 650m2) […]

Read More…

Rehabilitering av endefelt – Avinor

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Avinor Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2018 & 2019 Tiltaksklasse 3 Entreprisen omfatter: Rivning og sanering av eksisterende rullebane, samt oppbygging av nybane i sør og nord, samt oppbygging av GP flate vest for rullebane over to sesonger 2018 og 2019 i nattestengningsperioden – Bygging av ny GP-flate og omkjøringsvei Fjerning og […]

Read More…

Utbygging av kastefelt på Åstveit idrettspark

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen kommune Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2018 Tiltaksklasse 2 Entreprisen omfatter: Vegetasjonsrydding 900m2 Masseflytting til deponi 2000m3 Avretting, utlegging av fiberduk og geonett 1400m2 Utlegging av pukk 1400m2 Utlegging av banegrus 1400m2 Asfaltering og legging av kunststoffdekke til spydkast 80m2 Levering av kastebur til slegge/diskos Ballgjerde Høyde 5 meter lengde 55m […]

Read More…

Arkeologisk graving Sotra sambandet for UIB

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre UIB Entrepriseform Totalentreprise Byggeår 2017-2019 Tiltaksklasse Tiltaksklasse 1 Entreprisen omfatter: Etablering av riggplass og rigg på 3 forskjellige lokasjoner. Utleie av rigg for 3 sesonger. Bidra med utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner til SVV, og tett dialog mot SVV i gjennomføringsfasen. Krevende gjennomføring av planen pga arbeider tett mot RV555. Bidra med […]

Read More…

Bossnett Marken

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre BIR Nett AS Entrepriseform Generalentreprise Byggeår 2017-2018 Tiltaksklasse UTF- Klasse 2 Entreprisen omfatter: Etablere 3 stk. betongbunkere for bossug. 2 stk plasstøpt på ca 100m3 og 1 prefabrikert på ca 85m3 Etablere ca. 400 meter med grøft for bossug i Marken med tilhørende gater. Grøften omfatter DN500mm stålrør og 4 […]

Read More…

Avinor Entreprise T3, Flesland

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Avinor Entrepriseform Hovedentreprise Landskap Byggeår 2016 til 2018 Tiltaksklasse 3 Entreprisen omfatter: Etablering av nytt veisystem og ny trafikk for plass Oppbygging av veier fra traubunn Teknisk infastruktur for overvannshåndtering Kabelføring til belysning og automater Holdeplasser for Taxi, buss og venteplass for buss. G/s-veier Skilting og belysning Grøntarealer 20.000 m2 […]

Read More…