Sartor Drange

Holen skole, VA-Entreprise

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen kommune, etat for utbygging Entrepriseform Generalentreprise Byggeår 2020/2021 Tiltaksklasse 3 Entreprisen omfatter: Oppgradering/etablering av Kringsjåveien, ca 350 m med vei og Va Oppgradering/etablering av tilstøtende kommunale veie, ca 600 m med vei og VA Etablering vann-, spillvann- og overvannssystem, ca 950 m i fylkesvei, og kommunale veier. Etablerte ledningsanlegg: […]

Read More…

Slettebakken skole Nærmiljøanlegg

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen kommune Etat for Idrett Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2020/2021 Tiltaksklasse 2 Entreprisen omfatter: Restaurering av uteområde til Slettebakken skole Etablering av nærmiljøanlegg Opprusting av dagens OV- og VA-anlegg Masseutskiftning 300m med VA-grøfter med tilhørende ledningsnett i dimensjon fra 160-500mm Omlegging av eksisterende infrastruktur i grunnen Etablering av multifunksjonsbane 20 x […]

Read More…

Slettebakken deponi, overvannsanlegg

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen kommune, bymiljøetaten Entrepriseform Enhetspriskontrakt Byggeår 2020 Tiltaksklasse 2 Entreprisen omfatter: Etablering av avskjærende overvannsgrøft for å skille overflatevann fra forurenset grunnvann. Legging av Ø800mm ca 400 m med tilhørende overvannskummer og sandfang Bruk av grøftekasser grunnet nærhet til eksisterende fjernvarmeledning i drift, ballbane i bruk samt dype grøfter Masseutskiftning […]

Read More…

Prosjekt Eidsvåg skole

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen kommune, etat for utbygging Entrepriseform Generalentreprise Byggeår 2020 – 2021 Tiltaksklasse 3 Entreprisen omfatter: FASE 1 TØMMERVÅGEN: Oppgradering av gangveier i Tømmervågen, ca 300lm Etablering av nytt overvannssystem i Tømmervågen, dimensjon Ø1000 med utløp til sjø Oppgradering Bergen og Omland sitt område i Tømmervågen, muring ca 95 m2 og […]

Read More…

Prosjekt Kilen

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Veidekke EntreprenørAS Entrepriseform Underentreprise Byggeår 2019 – dd Tiltaksklasse 2 Entreprisen omfatter: Tomteopparbeidelse for nytt kontorbygg i Damsgårdsveien Løsmasser ca 2500 m3 Sprengning og borttransport 5800 m3 Fjellsikring, VA-grøfter Borehull for drenering Innvendig oppfylling og overbygning for parkeringsareal ca 1500 m2 Inntilfylling utvendige vegger Grøfter for nye føringsveier i bakken […]

Read More…

Tranevatnet-tur/gang- og sykkelvei

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen kommune, etat for utbygging Entrepriseform Generalentreprise Byggeår 2019-2020 Tiltaksklasse 3 Entreprisen omfatter: Opparbeidelse av ny parkeringsplass ved Slåtthaug Isbane ca 2200m2 Opparbeidelse av ny Gang og sykkelvei fra ny parkeringsplass til Osveien.ca 250m Opparbeidelse av gangvei/turvei/traktorvei rundt Tranevatnet ca 750m. Utlegging og drift av siltgarding i Tranevatnet.ca 250m Vegetasjonsrydding […]

Read More…

Knarvik sentrum & E39- Alver kommune

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Alver Kommune Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2019-2020 Tiltaksklasse 3 Entreprisen omfatter: Fornying/utbedring av Knarvik sentrum, ca 500 m med vei og Va Etablering av ny rundkjøring i E39 ved Knarvik senter Etablering av ny bussterminal langs E39 ved Knarvik senter Sprengning, ca. 5.000 m3 Utgraving av ubrukbare masser, ca. 15.000 m3 […]

Read More…

Fjellvar- Storskaret gjennbruksstasjon

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Fjell Vatn-Avlaup og renovasjon a.s Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2018-2019 Tiltaksklasse 3 Entreprisen omfatter: Opparbeidelse av nytt VA-anlegg langs etter eksiterende vei -gangveisystem i Lonavegen og Idrettsveien Opparbeidelse av VA-anlegg ca 950m Boring, sprenging under eksiterende 300Kv i lufttrase i samarbeid med Statskraft Legging av nye VA-ledninger – Spillvann Ø400mm – […]

Read More…

Ibsens gate VA-anlegg, etappe 2

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Entrepriseform Generalentreprise Byggeår 2017-2019 Tiltaksklasse UTF- Klasse 3 Entreprisen omfatter: Etablering av 610 m. med vannledning DN400 mm duktilt støpejern med pe-belegg. Etablering av 150 m. med vannledning DN300mm duktilt støpejern med pe-belegg. Etablering av 50 meter med vannledning DN200mm duktilt støpejern med pe-belegg Etablering […]

Read More…

Liland trafostasjon

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre BKK Nett AS Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2018 Tiltaksklasse 3 Entreprisen omfatter: Ny transformatorstasjon med 3 stk trafoceller med tilhørende GIS-anlegg, koblingsanlegg og høyspenningsanlegg. Grunnriss bygg ca 500 m2 og tomt ca 1400 m2 Arbeidene omfatter fagene grunn, betong, tømrer, maler, stål, tekniske fag som elektro og ventilasjon samt muring og […]

Read More…