Sartor Drange

Slettebakken skole Nærmiljøanlegg

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen kommune Etat for Idrett Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2020/2021 Tiltaksklasse 2 Entreprisen omfatter: Restaurering av uteområde til Slettebakken skole Etablering av nærmiljøanlegg Opprusting av dagens OV- og VA-anlegg Masseutskiftning 300m med VA-grøfter med tilhørende ledningsnett i dimensjon fra 160-500mm Omlegging av eksisterende infrastruktur i grunnen Etablering av multifunksjonsbane 20 x […]

Read More…

Slettebakken deponi, overvannsanlegg

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen kommune, bymiljøetaten Entrepriseform Enhetspriskontrakt Byggeår 2020 Tiltaksklasse 2 Entreprisen omfatter: Etablering av avskjærende overvannsgrøft for å skille overflatevann fra forurenset grunnvann. Legging av Ø800mm ca 400 m med tilhørende overvannskummer og sandfang Bruk av grøftekasser grunnet nærhet til eksisterende fjernvarmeledning i drift, ballbane i bruk samt dype grøfter Masseutskiftning […]

Read More…

Prosjekt Eidsvåg skole

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen kommune, etat for utbygging Entrepriseform Generalentreprise Byggeår 2020 – 2021 Tiltaksklasse 3 Entreprisen omfatter: FASE 1 TØMMERVÅGEN: Oppgradering av gangveier i Tømmervågen, ca 300lm Etablering av nytt overvannssystem i Tømmervågen, dimensjon Ø1000 med utløp til sjø Oppgradering Bergen og Omland sitt område i Tømmervågen, muring ca 95 m2 og […]

Read More…

Prosjekt Kilen

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Veidekke EntreprenørAS Entrepriseform Underentreprise Byggeår 2019 – dd Tiltaksklasse 2 Entreprisen omfatter: Tomteopparbeidelse for nytt kontorbygg i Damsgårdsveien Løsmasser ca 2500 m3 Sprengning og borttransport 5800 m3 Fjellsikring, VA-grøfter Borehull for drenering Innvendig oppfylling og overbygning for parkeringsareal ca 1500 m2 Inntilfylling utvendige vegger Grøfter for nye føringsveier i bakken […]

Read More…

Tranevatnet-tur/gang- og sykkelvei

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen kommune, etat for utbygging Entrepriseform Generalentreprise Byggeår 2019-2020 Tiltaksklasse 3 Entreprisen omfatter: Opparbeidelse av ny parkeringsplass ved Slåtthaug Isbane ca 2200m2 Opparbeidelse av ny Gang og sykkelvei fra ny parkeringsplass til Osveien.ca 250m Opparbeidelse av gangvei/turvei/traktorvei rundt Tranevatnet ca 750m. Utlegging og drift av siltgarding i Tranevatnet.ca 250m Vegetasjonsrydding […]

Read More…

Knarvik sentrum & E39- Alver kommune

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Alver Kommune Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2019-2020 Tiltaksklasse 3 Entreprisen omfatter: Fornying/utbedring av Knarvik sentrum, ca 500 m med vei og Va Etablering av ny rundkjøring i E39 ved Knarvik senter Etablering av ny bussterminal langs E39 ved Knarvik senter Sprengning, ca. 5.000 m3 Utgraving av ubrukbare masser, ca. 15.000 m3 […]

Read More…

Fjellvar- Storskaret gjennbruksstasjon

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Fjell Vatn-Avlaup og renovasjon a.s Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2018-2019 Tiltaksklasse 3 Entreprisen omfatter: Opparbeidelse av nytt VA-anlegg langs etter eksiterende vei -gangveisystem i Lonavegen og Idrettsveien Opparbeidelse av VA-anlegg ca 950m Boring, sprenging under eksiterende 300Kv i lufttrase i samarbeid med Statskraft Legging av nye VA-ledninger – Spillvann Ø400mm – […]

Read More…

Ibsens gate VA-anlegg, etappe 2

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Entrepriseform Generalentreprise Byggeår 2017-2019 Tiltaksklasse UTF- Klasse 3 Entreprisen omfatter: Etablering av 610 m. med vannledning DN400 mm duktilt støpejern med pe-belegg. Etablering av 150 m. med vannledning DN300mm duktilt støpejern med pe-belegg. Etablering av 50 meter med vannledning DN200mm duktilt støpejern med pe-belegg Etablering […]

Read More…

Liland trafostasjon

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre BKK Nett AS Entrepriseform Hovedentreprise Byggeår 2018 Tiltaksklasse 3 Entreprisen omfatter: Ny transformatorstasjon med 3 stk trafoceller med tilhørende GIS-anlegg, koblingsanlegg og høyspenningsanlegg. Grunnriss bygg ca 500 m2 og tomt ca 1400 m2 Arbeidene omfatter fagene grunn, betong, tømrer, maler, stål, tekniske fag som elektro og ventilasjon samt muring og […]

Read More…

Prosjekt Nytreet 1 K1 og FV2

Skriv ut referanse Prosjektfakta Byggherre Block Watne Entrepriseform Totalentreprise Byggeår 2018 – 2019 Tiltaksklasse 2 Entreprisen omfatter: Etablering av infrastruktur, grunn og betongarbeider for leilighetsbygg til 10 stk leiligheter inkludert gartnerarbeider. Høy fokus på HMS arbeider pga nærhet til barneskole og eksisterende byggefelt. Etablering av komplett VVA anlegg lengde 160 m inkl fortau, murer, gjerder […]

Read More…