Sartor Drange

C32 Tomteplanering mm. verksted/depot

Prosjektfakta
Byggherre
Hordaland fylkeskommune v/ Bybanen Utbygging
Entrepriseform
Hovedentreprise grunnarbeider med tekniske installasjoner
Byggeår
2013-2016
Tiltaksklasse
UTF/KUT – klasse 3

Entreprisen omfatter:

 • Opparbeidelse av tomt og ny adkomstvei med teknisk installasjon
 • Miljøovervåking og tiltak i forhold til omkringliggende vassdrag
 • Kort byggetid – overlevert etter 196 arb. dager
 • Vegetasjonsrydding av totalt ca 137.000 m2
 • Utgraving og masseutskifting av myr og løsmasser ca 120.000 m3
 • Vekkjøring til eksternt deponi av ca 100.000m3
 • Sprengning og opplasting av 356.000 fm3
 • Utlegging og komprimering av sprengsteinfylling i veier og plasser 200.000 am3
 • Utlegging av forsterkningslag av 0-250 – 46.000am3
 • Uttransport av sprengstein til tipp – 132.000 fm3
 • Planert areal utgjør 93.000m2
 • Knusing av masser 99.000 am3
 • Sikring av fjellskjæringer 11.000m2
 • Sikringsnett 40002 /Sikringsbolter 800 stk
 • VA-grøfter 2.000 m komplett grøft
 • Kabelgrøfter 1.000 m komplett grøft
 • Legging av selvfallsledninger/pumpeledning Ø600-150mm rør – 2000m – Ø250mm duktil vannledn. 200m
 • Komplett gatelys i 450m vei /fortauskanter ca 900m
 • Betongarbeider i kulvert – Betong 142m2 – Armering 20.000kg – Forskaling 650m2
 • Asfaltert bærelag 510 tonn
 • FDV dokumentasjon / Innmåling / HMS-oppfølging
Bilder Galleri